ViaModa - divat & trend online
  FŐOLDAL » KATALÓGUS » Általános Szerződési Feltételek SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK  |  KOSÁR  |  PÉNZTÁR   | RSS viamoda.hu rss   
KERESÉS
Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések
2. Szerződő felek
3. Szerződés tárgya
4. Egyéb rendelkezések
5. Megrendelés
5. Termékek
7. Árak
8. Fizetés
9. Szállítás
10. Elállási jog, visszavásárlási garancia
11. Felelősség
12. Megjegyzések, vásárlói vélemények
13. Személyes adatok védelme

1. Általános rendelkezések
A www.viamoda.hu webáruházban leadott megrendelés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül, iktatásra nem kerül, de az elektronikus mentés és nyilvántartás megtörténik. Írott formában a kötelező számlaadás formájában kerül rögzítésre. A szerződés nyelve a magyar és rá a magyar jog az irányadó. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
vissza a tetejére

2. Szerződő felek
A szerződő felek egyik részről a www.viamoda.hu webáruházat működtető Universal Controll Kft., mint (Eladó)

Adószám12093771-2-42
Közösségi adószámHU12093771
Bankszámlaszám11714006-20437444
Cégjegyzékszám01-09-465183, Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Székhely Budapest-1145, Szugló u. 59/b.
Levelezési címBudapest-1145, Szugló u. 59/b.
Telefon+36-1-300-1292
E-mail címinfo@viamoda.hu
ÜgyvezetőKóré Anita

másrészről a vásárló (Megrendelő), aki a www.viamoda.hu webáruházban regisztrálja magát és megrendelést ad le (vásárol). A Megrendelő a regisztrációjával automatikusan elfogadja az Eladó szerződés kötésére vonatkozó ajánlatát.
vissza a tetejére

3. Szerződés tárgya
A szerződés tárgya a www.viamoda.hu webáruházban forgalmazott termék(ek), amelyre a Megrendelő megrendelést kezdeményezhet.
vissza a tetejére

4. Egyéb rendelkezések
Vásárlás során a Megrendelő megrendelésének, azaz az Eladóval kötött szerződésnek a teljesítése során, az Eladó a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően jár el. A www.viamoda.hu webáruházban leadott minden rendelésre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek. A Megrendelő a megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, feltétel nélkül elfogadja, beleegyezik és betartja a www.viamoda.hu webáruház használatakor az Általános Szerződési Feltételeket. A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Rendelés megerősítése oldalon a rendelés elküldése gomb megnyomásával fogadja el, egyben kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat megértette és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Az Eladó az www.viamoda.hu internetes webáruházon keresztül leadott rendelésekért felel. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket. A www.viamoda.hu webáruház üzemeltetője minden változtatást időben közzétesz a www.viamoda.hu weboldalon. A változtatások a teljesítés alatt levő megrendeléseket nem érinthetik hátrányosan.

Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben vitás kérdéseiket ilyen módon nem tudják rendezni, úgy alávetik magukat az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Az Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására, melyet közzétesz a www.viamoda.hu oldalon a frissítés megjelölésével. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti. A mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek elérhető a http://www.viamoda.hu/conditions.php
internet címen.
vissza a tetejére

5. MEGRENDELÉS
A megrendelések feladása a www.viamoda.hu webáruházban kizárólag elektronikus módon lehetséges, interneten keresztül. Egyéb módon (telefonon, faxon, e-mailben, levélben stb.) feladott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A vásárlást megelőzően regisztrációra van szükség, ahol a Megrendelőnek a szállítási és számlázási adatokat kell megadnia. A Megrendelő megrendelésének elküldése után e-mailben egy visszaigazolást kap, hogy a www.viamoda.hu webáruház rendszere fogadta a rendelését.
vissza a tetejére

6. TERMÉKEK
Az Eladó, mindent megtesz a termékek tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módja a partnerek, illetve a szállítók és az Eladó által adott termékleírások illetve a termékről készült fényképek.
vissza a tetejére

7. ÁRAK
A www.viamoda.hu webáruház által forgalmazott termékeknél feltüntetett árak, bruttó árak vagyis a 27%-os általános forgalmi adót (áfá-t) tartalmazzák, viszont szállítási költség nélkül értendőek.
Az Eladónak jogában áll módosítani a www.viamoda.hu webáruházban forgalmazott termékek árait, rendeléskor az Eladó a megrendelés pillanatában a www.viamoda.hu weboldalon szereplő árat veszi figyelembe.
vissza a tetejére

8. FIZETÉS
A megrendelés kiegyenlítése előreutalással történik. A Megrendelő a vásárlás/megrendelés összértékét (termék(ek) ára+szállítási költség) legfeljebb 5 munkanapon belül kiegyenlíti. Az Eladó utánvétellel megrendelést nem teljesít.
A Megrendelő többféle fizetési mód közül választhat.
- Bankkártyás fizetés
- Banki átutalás
- Banki készpénzes befizetés egy OTP Bankfiókban
- Postai rózsaszín csekk
vissza a tetejére

9. SZÁLLÍTÁS
A megrendelések szállítása a Magyar Posta Zrt. postai kézbesítés útján vagy a DPD csomagküldő cég által történik. A Megrendelő által megrendelt termék(ek) a vásárlás összértékének az Eladó bankszámláján történő jóváíródását követő munkanapon kerül(nek) szállításra. Az Eladó 50.000,-Ft feletti megrendelés esetén a szállítási költséget átvállalja Magyarország területén.
vissza a tetejére

10. ELÁLLÁSI JOG, VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA
Ha a Megrendelő a terméke(ke)t bármilyen ok miatt nem találja megfelelőnek, akkor a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet 4. §-a alapján a kézbesítést követő 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól és a terméke(ke)t visszaküldheti, a termék csomagolásával, címkéjével és számlával illetve számlamásolattal együtt. A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az terméke(ke)t átvette. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai azonosítószám, illetve a DPD csomagküldő szolgálat szállítójegyzéke.

A Megrendelő a megrendelt terméket vagy termékeket eredeti, sértetlen állapotában küldheti vissza a saját költségére. Az terméke(ke)t visszaküldése kizárólag postai úton lehetséges. A terméke(ke)t ajánlottan vagy tértivevénnyel, értékbiztosítással adja fel, arra az esetre, ha a küldemény elveszne, károsodna, vagy megrongálódna. A visszaküldött termék(ek) biztonsága a Megrendelő felelőssége a postai címünkre való érkezéséig. Az esetleges szállítói hiányosságokért, pontatlanságokért az Eladó nem vállal felelősséget.
Hibás teljesítés, hibás áru visszaküldése esetén a termék visszaküldéséből eredő költséget az Eladó banki átutalással visszatéríti a Megrendelőnek. A nem postai úton visszaküldött csomagok szállítási költségét az aktuálisan hatályban lévő postai díjszabások szerint térítjük vissza, a termék súlya alapján.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az Eladó, higiéniai okokból fehérneműt és fürdőruhát nem vesz vissza továbbá használt, sérült, megrongálódott, összepiszkolt terméket, a vásárlástól való elállás esetén sem vesz vissza.

Visszaküldési formanyomtatvány letöltése.

Visszaküldési cím
Universal Controll Kft.
Budapest - 1145
Szugló u. 59/b.

Az Eladó személyesen, utánvételesen és portósan visszaküldött csomagot nem vesz át.

Az Eladó a termék(ek) ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti a Megrendelőnek. Az Eladó a termék(ek) ellenértékét banki átutalással juttatja vissza a Megrendelőnek. A nem folyószámlára történő visszafizetés esetén a postautalványozási díj összege a Megrendelőt terheli.

Az Eladó nem rögzíti és tárolja a Megrendelő banki adatait. A visszaküldött termék(ek) átvétele után az Eladó felveszi a kapcsolatot e-mailben a Megrendelővel, amelyben megkéri, hogy adja meg a visszautaláshoz szükséges adatokat, ahova a termék(ek) árát visszautalhatja (bankszámla tulajdonos neve, bank neve, bankszámlaszám). A termék(ek) árának postautalványon történő visszafizetése esetén a Megrendelőt terheli a postautalvány díja.
vissza a tetejére

11. FELELŐSSÉG
Az Eladó nem vállal felelősséget a www.viamoda.hu webáruházban árult termékek, nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért (pl. parfüm okozta sérülések stb.).
vissza a tetejére

12. MEGJEGYZÉSEK, VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Az Eladó az összes vásárlói véleményt figyelemmel követi. Amennyiben egy megjegyzés sérti a jogi vagy etikai előírásokat (reklám, rágalmazás, nem odaillő megjegyzés...) az Eladó visszautasíthatja, vagy megváltoztathatja az adott megjegyzést.
vissza a tetejére

13. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A www.viamoda.hu webáruházban történő rendelése esetén a Megrendelő olyan adatokat is megadhat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A Megrendelő-i megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Eladó részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Megrendelő internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Eladó nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja kizárólag a Megrendelő-kkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

A Megrendelő megrendeléskor kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a www.viamoda.hu webáruházat üzemeltető Universal Controll Kft. a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Megrendelő kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A Megrendelő bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.
vissza a tetejére

Az Általános Szerződési Feltételek módosítva: 2012. december 05.

Törvények, rendeletek:
17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet


Letölthető és nyomtatható verzióNyomtatható verzió

BEJELENTKEZÉS
INFORMÁCIÓ
FIZETÉSI MÓDOK
NYELVEK
magyar german english